Muzyka - Wsparcie Osób w Depresji

16 lutego 2022

Interaktywną próbą otwartą dla publiczności, która odbędzie się 24 lutego o godzinie 18.30 w Auli Rektoratu UJK, przyłączymy się do ogólnopolskiej akcji edukacyjno-artystycznej "Muzyka - Wsparcie Osób w Depresji", której koordynatorem jest Fundacja Chórtownia, a głównym patronem Ogólnopolska Konferencja „Mam głos”. Akcja ma na celu podnoszenie świadomości o depresji jako o chorobie, a także o tym, jak skuteczną metodą terapeutyczną i profilaktyczną jest czynne, wspólne uprawianie muzyki. Naszymi kieleckimi partnerami merytorycznymi są: Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji - jednostka ogólnouczelniana UJK oraz Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej z Kielc. Wraz z nami udział w póbie weźmie Chór Kameralny Fermata.

zdjecie

Powrót