Imprezy, w których weźmiemy udział w najbliższym czasie:
  • KONCERT W CHĘCINACH U FRANCISZKANÓW, 17 czerwca, godz 17:00
  • ŚWIĘTO KIELC, 24 czerwca, godz. 13.30 , Rynek
  • SZABAT,  6 lipca, Muzeum Dialogu Kultur, wieczór